Sa pagdiriwang ng ika-limampung taong anibersaryo ng Development Academy of the Philippines, aming bubuksan ang pinto ng Akademya sa aming katuwang sa pag-unlad.

Huwag kalimutan ang petsa: sa ika-11 ng Oktubre, 2023. Abangan ang susunod naming anunsyo dito sa Facebook at aming website: dap.edu.ph